Försäljning och affärsmannaskap som vetenskap

Få områden är så ofullständigt definierade som just för­säljning. Samtidigt är det få områden som är så komplexa i sitt utövande. Sällan har något delområde inom den vetenskapen vi kallar – företagsekonomi, blivit så lite ana­lyserad som just försäljning och säljledning. Detta viktiga område handlar om hur man skapar intäkter och säkrar lönsamhet. Det är det som är det viktigaste för alla i näringslivet, och för hela vårt samhälle. Och det är det som den här artikeln handlar om.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se