Säljupproret

Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio och i tv och läsa i tidningarna om hur mindre bra försäljnings­arbete kan gå till på vissa företag. Publicitet som späder på den bild av säljare som en ”krängare”, ”nasare”, ”väsk­dängare” eller andra epitet som de ofta får. En bild som det nu bör vara dags att sudda ut för alltid. Svenskarna i all­mänhet skulle inte behöva känna sig illa till mods eller tro att de ska bli lurade när man träffar en säljare, om säljyr­ket utövas seriöst och ordentligt. Men det kräver då ome­delbara insatser av svenska företag, eftersom de hittills misslyckats med att göra försäljning och säljare till något positivt i allmänhetens ögon.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se