Säljteknik och relationer

Välkommen till en lektion i hur du kan sälja stora och bety­delsefulla projekt enkelt, effektivt och framgångsrikt. Du ska veta att det har väldigt lite med knep och fiffiga meto­der att göra. Det bygger mera på en naturlig och logisk process för att leda ett samtal och att hjälpa kunden, lära kunden och påverka kunden till beslut.

Försäljning handlar om två saker, nämligen att; 1) antingen hjälpa ditt kundföretag med att bli av med ett problem, eller 2) hjälpa dem att få något som förenklar och hjälper dem till framgång. Ofta kan det vara att hjälpa din kund att bli framgångsrik mot sin kund.

Allt du säljer ska hjälpa dina kunder till någon av dessa två anledningar. Glöm aldrig det!

För att lösa dina kunders problem eller hjälpa dem med förenkling och att nå framgång fordras att du först känner till deras behov, deras ambitioner och känslor och deras eventuella tveksamheter. Den enda väg som vi känner till för att göra detta är att ställa frågor och lyssna på svaren. Det är ganska få som arbetar efter denna naturliga metod. De flesta verkar tro att ett säljarbete bygger på att själv vara aktiv i att ge information. Det är endast få som har insett styrkan och användningen av den rätta metoden. Det gäller att förhandla på rätt sätt.

Och återigen - tänk på att du ska lyssna dubbelt så mycket som du själv talat. Det är kanske inte en slump att du har två öron och endast en mun.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se