Psykologi i affärslivet

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, käns­lor och samspel med andra personer, vilket är mycket vik­tigt i affärslivet. Kanske det allra viktigaste?

”Dina tankar bestämmer din psykiska ålder”.*

Jag som skriver detta är dock inte psykolog. Jag är affärs­man, pedagog och lärare i att göra affärer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se