Organisera om marknads- och säljfunktionen!

Artikelförfattaren sticker ut hakan och inbjuder till diskus­sion om hur sälj och marknad bör organiseras och förhålla sig till varandra.

Fel hierarki mellan marknad och sälj
För att skapa och säkra att tillräckligt med intäkter kommer till företaget, behövs en marknads- och säljfunktion som fungerar. Syftet med funktionen är att säkra intäkter och trygga lönsamhet. Erfarenhet från att ha varit gäst i massor av företag inom det svenska näringslivet har givit mig insikt om att så sällan är fallet. De allra flesta företag har fel struktur i sin organisa­tion vilket påverkar marknadsföring och försäljning.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se