Kvalitet i Säljledarskapet

Kan man tala om kvalitet i ledarskapet? Går det att skilja på ledarskap med rätt kvalitet och fel kvalitet? Kan Säljle­dare / Försäljningschefer få sitt ledarskap bedömt utifrån kvalitetskrav? Vilka kvalitetsnormer skall man utgå ifrån i så fall? Detta är vad denna artikel skall beröra.

Utgångspunkten för ett bra ledarskap är ett antal grund­läggande värderingar som numer är rätt likartade mellan de olika kvalitetssystem som finns.

Exempel på dessa är:

engagerat ledarskap
allas delaktighet
kompetensutveckling
ständiga förbättringar

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se