Kunskap om kunderna driver framtidens försäljning

Ett paradigmskifte pågår inom sälj- och marknadsföring. Kedjor som engelska Tesco och ICA i Sverige är exempel från dagligvaruhandeln som visar på hur en mer kundori­enterad organisation kan disponera sälj- och marknadsre­surser klokare.

Nyckeln till kundorientering vilar i att kunden identifieras och kunskapen om deras beteende löpande samlas in så att pengar disponeras på de kunder som ger bäst avkastning. Framtidens konkurrenskraftiga säljorganisation måste därför ägna mer kraft åt att förstå och utveckla sina befint­liga kunder, snarare än att jaga efter nya.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se