Det finns alltid potential för förbättringar

Visst känner du till kommunikationens ”blinda fläck”? Det betyder att vi kommunicerar och tillhandahåller informa­tion på det sätt vi själva vill ha det, vilket innebär att vi interagerar med andra ur vårt eget perspektiv. Den vikti­gaste regeln för alla säljare är att behandla andra, kunder och affärspartners så som de vill bli behandlade. Artikeln bygger på erfarenheter och forskning från IPU Profilana­lys® som är ett verktyg för att utveckla potentialen i en organisation.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se