Strategi för lysande affärer

All affärsverksamhet går ut på att först fånga en kund, och sedan behålla kunden. Genom att kunden köper av dig så tillfredsställer du kundens behov, det är den önska som ytterst bottnar i ett behov som söker sin tillfredsställelse.

För att finna tillfredställelse på kundens behov måste du känna till behoven före alla andra och helst även innan kun­den själv upplevt sitt behov. Du ska försöka att alltid vara först. Framtiden tillhör de företag som ser möjligheterna innan de blivit självklara.

Det räcker inte med fantasi och kreativitet. Du måste vara förutseende, insiktsfull och visionär. Från att tidigare ha varit säljinriktad så måste du nu i ännu högre grad bli kund- och serviceinriktad. Du ska hjälpa kunden att vilja köpa.

Det handlar om allt du gör i förhållandet mellan dig som leverantör och dina kunder både före och efter det formella köpet och i ännu högre grad det arbete du gör för att jobba med ”After sales service”. Det är för att stärka kundens upp­levelse om att han gör rätt då han köper av dig.

Det är så du skapar lysande affärer.

Jag har träffat en inköpschef i ett stort företag som vill vara anonym. Anledningen är att han inte vill reta upp sina leverantörer. Så här upplevde vi hans syn på samar­betet med de han förhandlar med.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se