Prissättning

Priset är en av de viktigaste delarna av varje kommersiellt erbjudande. Hela vår upplevelse av en produkt – vara och/eller tjänst – är grund för värderingen av den. Att sätta ”rätt” pris är därför en konst med målet att träffa köparens värdering mitt i prick. Lär dig skilja på pris och värde och alltid, alltid se ditt erbjudande med köparens ögon. Har du tänkt på att priset i själva verket hör till de mest avgörande egenskaperna hos en produkt? Eller hur viktig prisnivån är för ett varumärke? Fel pris kan frysa din försäljning och strypa din lönsamhet. Men du kan nå lönsamhet och framgång både genom att sänka eller höja priset – det gäller bara att veta när, och hur. Rätt pris är helt enkelt när rätt antal köpare anser att din produkt är värd pengarna – och därför köper den.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se