”LYFTET” – hur man skapar bestående och mätbar förändring

Framgångsfaktorer för ”LYFTET”, en förändringsprocess som ger bestående förbättringar i resultatutveckling, bete­enden och internkultur.

Merparten av alla förändrings- och utvecklingsprojekt som fokuserar på intäktsutveckling och ökade marknadsande­lar, i både stora och små organisationer följer samma mönster, går i samma fallgropar och misslyckas.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se