Hur beredd är du och ditt företag att möta proffsinköpare?

Ju bättre du förstår hur kunden tänker då kunden köper ju bättre kan du hjälpa kunden att köpa av dig. Men det stäl­ler krav på att du verkligen förstå hur kunden tänker och resonerar då kunden överväger köp.

En person som ansvarar för inköp försöker alltid hålla sig à jour med alla de förändrade omständigheter som kan påverka val av samarbetspartners och leverantörer. Det kan handla om exempelvis ny teknologi, händelser i bran­schen, råvaru- och förädlingskostnader, valutafrågor, konjunkturer och annat.

En inköpare försöker ofta hänga med i vad som händer i branschen och vilka nya leverantörer som kan bli lämplige att samarbeta med. Leverantörers prissättning är självfal­let också en viktig faktor att bevaka. Accepteras priser som är för högt så kan det skada företagets lönsamhet. Tvingas leverantörerna att sänka sina priser för mycket kan leve­rantörer tvingas att lämna in eller gå i konkurs. Risken finns då att företaget plötsligt kan stå utan leverantörer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se