Hur du får dina säljare att sälja på mässan

Då det gäller att lansera ett företag och dess produkter och tjänster så finns den ingenting som är så kraftfullt som att sälja på mässa. Du kan nå nya kunder, nya kontakter och nya marknader, förutsatt att säljare i montern sköter sina uppgifter ordentligt.

Det ställs också krav på att du har en god bemanning, en väl utformad monter så att produkterna och tjänsterna blir snyggt exponerade. Dina produkter och tjänster ska nå fram och observeras av kunderna. Säljarna ska ha regler för att dokumenterar möten med de intresserade. De ska kunna svara på förfrågningar och ha rutiner för att notera uppgifter om de personer som visar intresse.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se