Business Partnership-strategi med hjälp av Key Account Management

Att etablera en ”Business Partnership-strategi” ställer stora krav på insikt och tålamod. Det fordras insikt om att denna funktion inte är en ”dagslända” som ska leva sitt eget liv vid sidan av övrig verksamhet. Strategin måste vara prioriterad och högt levande och närvarande i företaget som helhet och i företagsledningen i synnerhet.

Att styra en ”Business Partnership-strategi” ställer krav på fullt stöd av företagets verkställande ledning. Management måste se till att hela organisationen är väl informerad om arbetssättet, planer och den strategiska ambitionen.

Det är detta denna artikel handlar om.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se