Vad skapar säljarnas resultat?

Din uppgift är att skapa resultat

Hur kan ditt företag på ett realistiskt sätt fastställa utveck­lings- och överskottsmål? Hur kan du bidra till att tillväxt- och framtidsplaner kan förverkligas? Hur kan du i ditt ledar­skap rikta dina aktuella handlingar och beslut i syfte att öka kraften i din säljorganisation?

När man ofta ska öka ett företags lönsamhet och konkur­renssstyrka riktar många sökljuset mot sortiment, produk­ter, tjänster, priser, inköp, tillverkning och utrustning. Här fokuserar vi endast på en enda sak, nämligen säljorganisa­tionens inverkan på resultatet och din roll i den uppgiften.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se