Lean-Sälj!

På samma sätt som man i produktionen arbetat med att Lean-Production måste vi också effektivisera säljinsatserna.

Lean-Sälj handlar om att frigöra mer tid för att samtala med kunderna. Det handlar om att analysera alla delmoment i säljprocessen för att skapa mervärde och få mer tid för kundinsatser.
Dagens och framför allt morgondagens vinnare är de som kan frigöra resurser för att öka insatserna mot kunderna. Den som mer och oftare har relation med kunderna äger också kunden. Och det är det som idén med Lean-Sälj.

Det jag här vill lära dig är att frigöra resurser för att göra mera och flera affärer genom att förbättra och arbeta mer med dina kunder. Det gäller att skapa mer säljvärde genom att använda färre resurser. Det handlar om att optimera ditt säljarbete så att dina processer och rutiner syftar till att göra bättre affärer snabbare. Det är så du blir en professionell vinnare i en tuff konkurrens.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se