Håll koll på dina relationstal

Det viktigaste du har när du arbetar med B2B-försäljning är dina relationstal, som t.ex. förhållandet mellan antal genomförda telefonsamtal och antal bokade möten eller antal genomförda möten i förhållande till antal avslutade affärer.

Kom ihåg följande:
M > P > A (Möten > Prospects > Affärer)

Om du ökar antalet möten kommer du hitta fler prospects, vilket kommer göra att du får fler affärer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se