Ditt ledarskap och chefskap

Mellan olika trender kring ledarskap och management, som ofta kommer och går, är det ändå det personliga ledarskapet som är det äkta ledarskapet. Varje ledare är unik och formad ur sitt liv. Vår erfarenhet är att ledarska­pet måste grundas på individens egen personlighet.

Med detta som utgångspunkt har vi här angivit viktiga erfarenheter som är av betydelse för att uträtta ett gott ledarskap i försäljning. Det är det situationsanpassade ledarskapet som är det effektiva ledarskapet. Därför måste allt som du här läser omsättas och tas in i ditt företag och i din situation.

Klarar du det så blir det bra.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se