Affärsmannaskap och förvaltarskap

Här vill jag hjälpa dig att analysera ditt företags organisa­tionsklimat. Hur ser det ut med nytänkande och föränd­ringsvilja? En hög förändringsbenägenhet är ofta en förut­sättning för att hänga med i den hårda konkurrensen som du mötet på marknaden i dag. Är din organisation föränd­ringsbenägen eller är den fast i sitt tänkande?

När man träder in i en ny okänd miljö känner man ofta vil­ket klimat som existerar. Jag har haft förmånen att vara gäst i många organisationer och har lärt mig känna av organisationsklimat. Då man går i korridorer och när man träffar människor känner man ganska snart om det är en ja-sägar-kultur eller en kreativ kultur.

Det känns ganska snart vilket organisationsklimat som existerar.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se