Vad håller du på med?

Denna artikel tar upp frågor om ditt ledarskap och vad det egentligen syftar till. Jag vill peka på några av de vikti­gaste faktorerna som avgör din effektivitet som chef inom säljfunktionen. Jag vill peka på det som i synnerhet berör dina säljares resurser och deras engagemang, men också ditt eget engagemang.

Många effektiva och framgångsrika företag visar upp att de har en avgörande och gemensam faktor: de har kun­niga, engagerade och aktiva säljare. Det är just det som är den avgörande faktorn. Det är det som är skillnad mellan ett medelmåttigt företag och ett högpresterande företag.

Jag har som gäst i mer än femhundra företag sett fyra huvudområden som varit avgörande. Dessa är:

Ledarskap
Ständig utveckling och inlärning av kompetens
Ständig system- och tekniskutveckling
Konsekvens mellan yttre och inre strategi

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se