Hur du mäter effektivitet i försäljningen

Efter att fått förmånen att vara gäst i många säljorganisa­tioner så utvecklade jag och kollegan Gunnar Selin, för ett antal år sedan, en modell för att analysera säljeffektivitet. Med hjälp av modellen har vi kartlagt effektivitet i flera säl­jorganisationer.

Många frågor blir aktuella då man talar om effektivitet. Tänk efter själv:

Den som har nått upp till100 % av sin budget, har denne verkligen arbetat effektivt, eller …
Den som har arbetat hårt under många timmar men inte nått sitt mål, har denne inte varit effektiv, eller …
Som du förstår så är effektivitet ett mer omfattande begrepp, vilket vi utvecklar i denna artikel.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se