Analysera säljarnas produktivitet och effektivitet

Med effektivitet enligt Nationalencyklopedin ”avses i eko­nomiska sammanhang förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat”.

En av de viktigaste insatserna för försäljningsresultat är säljarnas tidsanvändning. För att bedöma och förbättra effektiviteten måste du känna till hur tiden används.

Har du som chef kontroll över säljarnas insatseffektivitet?

Kanske är det är dags att göra en frekvensoranalys?

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se