Välj dina mål!

 

Välj dina mål!

  1. Gör en ”att göra lista”!
  2. Gör en tidsplan!
  3. Delegera det som andra kan hjälpa dig med!
  4. Planera dina aktiviteter!
  5. Sätt start och sluttider!
  6. Hindras inte av oviktiga störningar!
  7. Planera också in din ostörda tid för planering och annat!
  8. Sätt igång – nu!
  9. Håll dina prioriteringar!
  10. Styr mot mål!

Nu – Lycka till med affärerna!

 

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se