Sikta på den som fattar köpbeslut

 

Sikta på den som fattar köpbeslut

Så lyckas du!

  1. Tänk på att kunden köper lösningar på problem eller behov. Bygg därför din presentation och din argumentation på lösningsförslag.
  2. Utgå ifrån att varje produkt eller tjänst kan betraktas som lösningar på problem. Det gäller för dig att påvisa dessa lösningar.
  3. Tänk på att ju mer trängande problemet eller behovet är, desto mindre priskänslig är kunden och desto lättar är det att sälja. Utnyttja det!

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se