Om du slutat att försöka bli bättre, har du redan slutat att vara bra

 

Om du slutat att försöka bli bättre, har du redan slutat att vara bra

  1. Ställ upp ditt mål! Det gäller både kortsiktiga och långsiktiga mål.
  2. Analysera din potential! Vad vill du uppnå och vad är du beredd att satsa?
  3. Ta reda på vad som fungerar och tillämpa principerna!
  4. Gör som de som lyckas! Vem eller vilka kan du lära dig av?
  5. Sätt igång att tänka så att du blir som du tänker!

Nu – Lycka till med affärerna!

 

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se