Hjälp kunden att bestämma sig

 

Hjälp kunden att bestämma sig

Så lyckas du!

  1. Ställ frågor och ta reda på vad dina kunder vill ha! Planera dina frågor väl.
  2. Utgå ifrån att kunden ska köpa av dig! Du skall framstå som den naturliga leverantören.
  3. Hjälp dina kunder att förstå sitt bästa! Du är den som bäst förstår hur ditt erbjudande kan tillmötesgå kundens behov.
  4. Ha slutmålet i siktet! Med konkreta delmål och slutmål och rätt styrning kommer du att göra flera och bättre affärer.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se