Lön- och kompensationssystem för säljare

De flesta säljorganisationer försöker hitta ett kompensa­tions- och lönesystem som ska fylla tre viktiga uppgifter. För det första ska det attrahera säljare. För det andra ska det motivera säljare. Och för det tredje ska det behålla säl­jare. I samtliga dessa tre avseenden spelar uppbyggnaden av lönesystemet stor roll.

Säljare önskar vanligtvis själva att lönesystemet ska – ge regelbundna inkomster, belöning för prestationer, vara rättvist.

Ur företagsledningen och säljledningens synpunkt är det önskvärt med ett lönesystem som ger styrning och god kon­troll av säljarnas arbete, godtagbar ekonomi vilket balan­serar förhållandet mellan intäkter och kostnader, men också är enkelt att administrera.

Här vill vi hjälpa dig att se över olika system för lönesätt­ning i syfte att ge dig nya tankar för att se över kompensa­tionssystemet i din organisation.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se