Belöningsprogram

På dagens konkurrensutsatta marknad lägger företag ner stora summor pengar på olika typer av reklam för att skapa en vilja hos konsumenter och slutanvändare att köpa företagets produkter och tjänster. För att förstärka effek­ten av detta kan man även skapa en ökad vilja hos säljare och återförsäljare att sälja produkterna i fråga. Syftet är att säkerställa att företagets produkter finns med i det beslutsurvalet som säljaren ger köparen vi köptillfället. Ett sätt att öka denna insats är att arbeta med olika typer av belöningsprogram och säljtävlingar för att motivera och skapa ökade säljaktiviteter.

Det finns huvudsakligen två skäl till att denna typ av akti­vitet fungerar, dels möjligheten det ger att vinna något, dels det erkännande det ger att få stå överst på prispallen.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se