Säkerhet & Krisledning

 

Säkerhet & Krisledning hjälper dig att stå beredd vid kris

Aldrig förr har en organisation, privat eller offentlig, haft ett så stort behov av en effektiv krisledningsorganisation som idag. Syftet med denna titel är att hjälpa ledare, och alla andra i organisationen som har ett säkerhetsansvar, att stå beredda om en stor eller liten kris drabbar företaget, direkt eller indirekt.

Det råder idag en förändrad hotbild och säkerhets- och krisledningsfunktionerna inom de flesta företag har under de senaste decennierna snabbt förändrats. Ledare måste idag prioritera, planera och organisera på ett helt annat sätt än tidigare.

I nylanserade Bonnier Management 360° finns en stor mängd nyskrivet innehåll om säkerhetsarbete. Du som är kund på Bonnier Ledarskap har uppgraderats utan kostnad. Logga in i höger hörn och välj ett nytt lösenord.

www.management360.se

Expert i Bonnier Management 360°:

Agneta Syrén
Agneta arbetar som koncernsäkerhetschef vid Länsförsäkringar AB med ansvar för att samordna, leda, kontrollera, ställa krav och följa upp det samlade säkerhetsarbetet inklusive ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) och operativ risk. Arbetet omfattar administrativ säkerhet, personsäkerhet, informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt IT-säkerhet.

Agneta har skrivit ett tiotal böcker om säkerhet inom olika ämnen – från informationssäkerhet till stalkning. Intresset för standardisering inom säkerhet har medfört ett antal certifieringar; CISM, Certifierad Informationssäkerhetschef, CRISC, Certified in Risk and Information Systems Control, CISM, Certified Incident Stress Manager, CAMS, Certified Anti-Money Laundering Specialist. Agneta är även involverad genom arbetet I SIS (Standardiseringen i Sverige) att utforma internationella standarder inom informationssäkerhet – dvs. ISO-familjen 27000.