Projektledning

 

Slipa ditt projektledarskap med Projektledning

Projektledare är en roll med egen certifiering, och med detta följer nya ökade krav. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig uppdaterad.

Projektledning vänder sig till personer som arbetar med projekt i olika roller, till exempel projektledare och styrgruppsmedlemmar men även till dem som arbetar som beställare på olika nivåer inom organisationen. Detta gör titeln intressant även för ledare i linjeorganisationen som vill arbeta mot en projektarbetsform. Titeln fokuserar på att leda projekt utifrån de modeller och standarder som finns. Aktuella ämnen som bland andra agila metoder inom projekt, hur vi bäst skapar kreativa och effektiva grupper utifrån aktuell hjärnforskning, hur vi uppnår högre kvalitet i projektportföljen och vad IPMA-certifieringen innebär.

Kontakta redaktionen: pro@bonnierledarskap.se