Att utveckla, transformera och kommunicera sina målbilder

Det organiseras ständigt om i ett företag, man skissar på nya organisationer osv. men man glömmer tyvärr ofta bort att skapa en tydlig målbild för vad det är man vill uppnå med organisationsförändringarna. Hur skapar man en målbild, och vad ska man ha den till?

Huvudsyftet med en målbild är att ge en bild av framtiden, samt ge energi och en riktning framåt för organisationen. Den ska ge vägledning till alla så att man förstår vilken kom­petens som krävs av både en själv och av andra. Den ska också ge vägledning om vilka aktiviteter som måste utföras och i vilken ordning, vilken inriktning för innovationer som måste till osv.

Tidigare, under 1990-talet, fanns det tid att planera sina strategier, konkurrensen var inte så stark, ekonomin befann sig i tillväxt, marknaderna var expansiva och möjligheterna stora. Så är det inte idag, då det på många platser och för många produkter råder överetablering. Konkurrensen blir allt tuffare och angreppen från konkurrenter blir hårdare. Det som du gör idag kan någon annan göra imorgon, så ser verkligheten ut idag.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se