Att utveckla och leda utifrån en gemensam värdegrund

En visionsbaserad värdegrund skapar en värdedriven verksamhetsutveckling med tydliga mål och fokus på de avgörande framgångsfaktorerna, samt medvetna, engagerade, lojala och trygga medarbetare.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se