Att identifiera mätetal och utveckla mätsystem

En svårighet med att mäta är att en insats som genomförs någonstans i organisationen kan få en negativ effekt just där den är genomförd, men ha en positiv effekt i en annan del av organisationen. En annan svårighet är att resultaten av en insats kan uppstå vid en senare tidpunkt. Det är därför viktigt att studera och arbeta med processer utifrån ett helhetsperspektiv, så att man får en sann bild av vilka effekter en insats genererar för slutprodukten.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se