Det medvetna företaget

Filosofin om det medvetna företaget är förankrad i det teoretiska ramverket ADE (Awareness Driven Enterprise), som vilar på nedanstående antagande:
”Man måste vara medveten om förutsättningar och förändringar i både “invärld” och omvärld för att kunna utveckla och driva en långsiktigt stabil, träffsäker, konkurrenskraftig och framgångsrik verksamhet.

Man kan arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete i all oändlighet men det hjälper inte verksamheten att överleva och förbli konkurrenskraftig på lång sikt, om man inte har haft koll på och kunnat bemöta förändringar i både invärld och omvärld”.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se