PDCA i teorin och i praktiken

 

Problemlösning genomsyrar alla delar av en organisation som har kommit en bit på leanresan, och var man än vänder sig i dessa organisationer ”snurrar” det ett PDCA-hjul.

PDCA är ett ledningsverktyg som är baserat på den veten­skapliga metoden att föreslå en förändring i en process, implementera förändringen, övervaka och mäta resultaten samt vidta lämpliga åtgärder.

PDCA, eller Plan–Do–Check–Act, beskriver kort den tanke att innan vi gör något (Do) ska vi först ta reda på (Plan):

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se