Lean produkt- och processutveckling

När vi i dag pratar om lean produkt/process utveckling bru­kar vi i allmänhet mena det arbetssätt som Toyota använder för att utveckla nya produkter och tjänster, det finns dock ingen entydig definition utan det som finns dokumenterat är ögonblicksbilder av Toyotas utvecklingsprinciper, metoder och verktyg. På samma sätt som med lean skulle vi få svaret ”Lean produktutveckling, vad är det?” Vi har alltid jobbat så här” om vi frågade utvecklare på Toyota. En som gav sig på att sammanfatta, i alla fall målet, med lean produktutveck­ling i en mening var Allen Ward1, han menade att “Lean development´s goal is learning fast how to make good pro­ducts”, och fokus på lärande är något som går igen i alla beskrivningar av lean produktutveckling. Att snabbhet är något som är viktigt är väl de flesta också överens om då tidsfönstren blir allt kortare för lansering av nya produkter och tjänster samtidigt som kraven ökar på en högre variant­flora inom nästa alla områden. Ingen har därför råd att upp­finna hjulet igen utan vi måste i allt högre grad säkerställa att kunskapen om våra produkter, och vilka beslut som ledde fram till just denna produkt, dokumenteras så att allt detta kan återanvändas. Samtidigt måste vi också tänka nytt och vara flexibla, Yin och Yang igen precis som inom allt det som har med lean att göra. Utgångspunkten är också den samma, vi måste utgå ifrån kundvärde och sätta upp vår verksamhet för att leverera just detta. Inte sätta upp vår verksamhet utifrån vad som är enkelt för oss som organisa­tion.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se