5S – Bra eller dåligt för atmosfär, kreativitet och verksamhetsutveckling?

 

5S är ett verktyg som ofta används i strävan att åstadkomma stabila processer. 5S är också en väg till att skapa ett stan­dardiserat arbetssätt, en byggsten i grunden för ständiga förbättringar och första steget mot förebyggande underhåll. Men hur påverkar implementering av 5S atmosfär, kreativitet och verksamhetsutveckling?

5S kan införas på alla typer av arbetsplatser, och genererar initialt oftast positiva effekter på motivation, engagemang, arbets­miljö, kvalitet och produktivitet.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se