Vanguards modell för att utveckla en systembild av en organisation

 

Figur 1. Vanguards modell för att utveckla en systembild. Källa: Vanguard Consulting Limited

Vanguards modell för att utveckla en systembild av en orga­nisation innehåller sex steg:

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se