Trendanalys

 

Trendanalys är en metod där man arbetar fram ett antal tro­liga framtidsbilder. När man gör framtidsbilder förbereder man samtidigt hjärnan för framtida händelseförlopp. Detta ledera till att organisationen kan agera klokt och genom­tänkt även i ett förlopp där ”allt händer väldigt fort”.

Trendanalysen kan användas för att få en bättre överblick över rådande samhällsförändringar. Den kan också använ­das som bas för strategisk planering och scenarioanalys.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se