Tillämpning av Hoshin Kanri

 

Hoshin Kanri tillämpas på alla nivåer i organisationen; från strategisk planering på ledningsnivå till det dagliga arbetet i produktionen.

Hoshin Kanri kan bl.a. användas för:

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se