PDCA-metoden

 

PDCA-metoden går att använda överallt och på alla nivåer.

PDCA-cykeln tillhandahåller en enkel men effektiv ansats för problemlösning och förändringsarbete, som säkerställer att idéer blir testade och utvärderade på ett korrekt sätt innan de implementeras fullt ut. PDCA kan användas i alla typer av miljöer och sammanhang. Från ny produktutveck­ling till marknadsföring, ja, t.o.m. inom politiken.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se