Att välja rätt metoder och verktyg

En vanlig missuppfattning om lean är att det handlar om metoder och verktyg som kan kopieras och implementeras rakt av. Det är tyvärr alltför vanligt att man implementerat ett verktyg i sin verksamhet (t.ex. 5S), bockar av att det är gjort och säger att man ”är lean”. Detta sätt att arbeta står dock för allt lean inte står för. Att börja med verktygsdelen av lean innan systemet och tänket är på plats kan liknas vid att ställa stolarna i rad ombord på Titanics restaurang, vi kommer fortfarande köra på isberget även om stolarna står fint uppradade. Resan börjar med att vi tar ut kompassrikt­ningen och åker med lagom fart framåt så vi hinner upp­täcka hindren och lägga om kursen om och så skulle behö­vas.

Lean är ett tankesätt och en filosofi som i grunden handlar om att förstå hur allt (systemet) hänger ihop och hur varje del för sig är viktig men att det är samspelet mellan delarna som gör skillnaden. När vi har lärt oss att sätta kunden i cen­trum, inta ett långsiktigt, systematiskt och kundfokuserat tankesätt, samt satt vår värdegrund och skapat vår vision, så har vi goda förutsättningar för att välja rätt metoder och verktyg för att lösa våra problem och jobba med ständiga förbättringar.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se