Att utveckla en A3:a

Alla A3-processer fungerar i princip på samma sätt, men benämns och struktureras olika på olika nivåer i organisa­tionen. Alla bygger på: Förståelse av orsakssammanhang, Sökande av förutsägbarhet och Säkerställande av fortlö­pande oavbrutet lärande.

Om du kan se detta bakomliggande tankesätt kommer det att hjälpa dig att inte fastna i A3:ans fysiska layout.

En A3:a följer en logisk struktur och innehåller:

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se