Att genomföra en värdeflödesanalys

Det är av största vikt att se till värdeflödet för produkten och inte utifrån hur verksamheten är organiserad i olika avdel­ningar

Arbetsgången i en VFA är normalt:
1.Kartlägg nuläget i ett av era flöden
2.Rita upp ett önskat läge för samma flöde
3.Gapet mellan 1 o 2 omvandlas sen till en lista med plan över förbättringsaktiviteter som skall genomföras för att nå det önskade läget inom X antal veckor/månader.

Börja med att kartlägga och analysera nuvarande flöde. Genom analysen identifieras förbättringsmöjligheter och en vision om ett framtida tillstånd skapas. Utifrån visionen om ett framtida tillstånd tas det fram en handlingsplan.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se