5S

 

En förutsättning för att få till ett fungerande förbättringsar­bete är att vi har stabila processer, dvs. att outputen från våra ansträngningar att leverera kundvärde ligger inom för­väntat intervall vad avser leveranstider, kvalitet, pris m.m. Utan ett stabilt nuläge är det svårt att se om vi förbättrar oss.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se