Vad innebär det att vara ledare?

Vad menas det egentligen med att vara en ledare? En grund­förutsättning för att vara ledare är att vi har följeslagare som vill följa med oss på resan med att utveckla vår verksamhet. Följeslagare som vill följa med oss av egen fri vilja och inte för att vi säger åt dem att följa med oss eller för att det är bestämt att det ska vara så.

Det är å andra sidan inte säkert att alla vill följa en chef, även om de flesta gör som chefen säger eftersom det blir enklast så. Chefen är tilldelad uppgifter som ska utföras och bud­getar som ska hållas, och talar därför i sin tur om för oss hur vi ska göra för att uppfylla det som han är satt att göra.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se