Ledarskapsteorier kopplade till systemteori

Med ett systemorienterat tankesätt (ovan representerat av Toyota) följer en radikalt annorlunda syn på förhållandet mellan ledare och ledda jämfört med det ledarideal som byg­ger på ett rationalistiskt tankesätt (ovan representerat av det västerländska synsättet).

Schön som har forskat kring ledarskap i olika organisationer menar att en ledare som verkar i rationalistisk anda ensidigt genomför sitt program, som han eller hon oftast har plane­rat i förväg. Ledarens målsättning är att med fast hand driva igenom sin plan.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se