Hur påverkas medarbetarna i en Lean organisation?

Det förekommer många teoretiska och hypotetiska resonemang om vad Lean skulle kunna innebära inom olika områden, men förhållandevis lite forskning om vad Lean faktiskt innebär när det tillämpas i olika kontexter.

Den empiriska forskningen kring Lean är inte alls lika omfattande som den konceptuella och diskuterande litteraturen.

Likaså finns det skäl att misstänka att det ofta förekommer en del förutfattade meningar som styr både hypoteser och riktningar inom forskningen redan från start.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se