Ett mixat ”färgval” skapar bäst förutsättningar för ett lyckat resultat

Kunskap om och förståelse för att alla individer är olika, kommunicerar och reagerar på olika sätt, samt har olika behov och beteende är en förutsättning för ett lyckat utvecklings-/förändringsarbete.

Medvetenheten om och insikten i sina egna och andras beteende, drivkrafter och personliga färdigheter är en förutsättning för en stabil och hållbar utveckling av en kreativ, innovativ, effektiv och målinriktad arbetsplats där alla strävar i samma riktning i ”lagom” takt.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se