Agilt ledarskap

 

I agila organisationer lägger man stor vikt vid kommunika­tion, teamarbete och förändringasvilja, samt fokuserar på att kontinuerligt leverera det som är av störst värde för kun­derna.

Medarbetarna står i centrum och förväntas, som team, ta ansvar för både leverans och sitt eget förbättringsarbete, vil­ket genererar både kunskap och engagemang.

 

Du som är Bonnier Ledarskap abonnent har blivit uppgraderad utan extra kostnad och väljer nytt lösenord vid inloggningen. www.management360.se